Summering av året 2020

Det underligaste året nånsin är snart slut. Nu måste vi tro att nästa år kommer att bli ett bättre år. Att vi får ett vaccin och därefter kunna återgå till ett mer normalt liv. Vi har i styrelsen, sedan i mars, genomfört våra styrelsemöten via telefon, så även årsmötet. Det fungerar, men vi hoppas att snart kunna återgå till att fysiskt träffas. Särskilt hoppas vi kunna genomföra nästa årsmöte i Pelarsalen som tidigare år.

Ägarbyten:

Under året 2020 har hittills 9 lägenheter bytt ägare, en är i nuläget till salu. Vi kan konstatera att lägenheterna, trots pandemin, är attraktiva på marknaden och att priserna står sig bra.

Sopsortering:

Pandemin har gjort att vi tillbringar mer tid hemma och det blir därmed mer sopor. Vi jobbar med att lösa problemet med större kärl, tätare tömningar och extratömningar vid behov.

Amortering banklån:

I samband med att ett av våra banklån omförhandlats i november gjordes en extra amortering med 1 milj kr. Mer information om föreningens ekonomi på årsmötet!

Porttelefonen:

Portkoderna kommer att tas bort den 1 januari. Besökare använder därefter porttelefonen. Boende använder de utdelade taggarna, men även lägenhetsnyckeln, i entrén. Tappar man bort en tagg meddelas detta till styrelsen.

 

Styrelsen önskar alla en
TREVLIG LUCIA en GOD JUL och
ett BÄTTRE NYTT ÅR 2021

Kom ihåg att släcka brinnande ljus om du lämnar hemmet!
Kontrollera din brandvarnare!