Årsmötet 28 april:

Kallelsen till årsmötet är nu utdelad i samtliga brevlådor. Årsredovisningen delas ut enligt stadgarna senast v.16. Information om digital uppkoppling läggs i brevlådorna tillsammans med årsredovisningen.

Porttelefonen:

Byte av inpasseringssystem ska minska risken med att obehöriga, oinbjudna kan ta sig in i husen! Taggarna till entrén, är till för oss som bor i husen, med så få undantag som möjligt!
Alla besökare använder porttelefonen!

Lägenhetsnyckeln:

Om du vill att nära anhörig ska ha tillträde i akuta situationer och/eller du får besök av hemtjänst dagligen, fungerar lägenhetsnyckeln både i entrédörren och i lägenhetsdörren! Anmäl gärna kontaktuppgifter för nära anhörig till styrelsen! Utryckningsfordon har egen inloggning!

Garaget:

Öppna aldrig garageporten och låt någon annan köra in i garaget! Stå kvar och vänta tills porten går igen både när du kör ut och in! Det händer tyvärr att obehöriga tar sig in och orsakar skada på bilarna!

Klippning av våra häckar:

Rentec kommer i fortsättningen att klippa våra häckar vid husen och buskarna vid uteplatserna, vår och sommar, efter avrop från styrelsen. Styrelsen vill tacka trädgårdgrupperna som hittills skött denna syssla.

Styrelsen