Årsmötet genomfördes den 28 april:

Protokollet kommer att sättas upp i entréerna, enligt stadgarna senast den 19 maj.
Det läggs även ut på vår hemsida tillsammans med årsredovisningen. www.vasterblick.se . Efter upprop stod det klart att 26 personer deltog i det digitala mötet. Plattformen vi hade valt fungerade bra utan nämnvärda störningar!

Håll i, håll ut:

En medlem i föreningen begärde ordet efter årsmötet för att påminna om att pandemin ännu inte är över! Tack för det fina sätt budskapet framfördes på!
Respektera varandra och tänk på att hålla avstånd när vi möts i entréer och i hissar!

Tvättstugorna:

Tyvärr måste vi påminna om att tvättstugorna endast får brukas av medlemmar i vår förening. Bokning av tvättid kan bara ske med den låsbara ”tvättplutt” som har ditt lägenhetsnummer och som låses fast på bokningstavlan i entrén.

Bränder på Fornkullen:

En medlem har rapporterarat till styrelsen att det förekommer anlagda bränder under dagtid i skogsområdet på Fornkullen. Ett gäng ungdomar från närbelägen skola har observerats i området vid tidpunkten för bränderna. Styrelsen har tagit tag i saken och anmält till polisen för vidare åtgärder.

Styrelsen