Hoppas att alla haft en skön sommar och kunnat träffa nära och kära igen efter den långa perioden med restriktioner.

 

Ventilationsfilter:

Under september månad delar styrelsen ut de nya filtren till radiatorerna. De läggs utanför lägenhetsdörren. Behöver du hjälp med att byta filtren fråga hustomten i ditt hus eller be en granne om hjälp. De gamla filtren kan sorteras som brännbart.

Stamspolning:

Vi kommer att beställa stamspolning för att rensa alla köks- och badrums-avlopp under hösten. Det vill säga vi tidigarelägga den spolning som egentligen skulle ske under våren 2022. Mer detaljerad information kommer i brevlådorna i god tid innan.

Trappfönstren:

En renovering av trappfönstren kommer att utföras under hösten. Läckande fogar i fasaden kommer att tätas från utsidan. Vi vill göra alla medvetna om att ventilationen i husen slutar att fungera om trappfönstren öppnas av någon anledning. Ett obevakat öppet fönster kan locka ett litet barn och orsaka fall från hög höjd!

Styrelsen