Viktigt meddelande!

Stamspolning:

Rensning av huvudstammar och avloppsrör i alla lägenheter kommer att genomföras av Haggrens Rör v. 44-45 med början den 1 november.

De räknar med att det kommer att ta 6-7 arbetsdagar. De rensar avloppen i kök och badrum.

Mer detaljerad information med ett tidsschema kommer innan besöket.

Nyckel ska under dessa veckor finnas i ”tuben” om man inte är hemma på dagarna. Missar man att ge tillträde till lägenheten kommer ett återbesöket att debiteras bostadsrättsinnehavaren.

 

Styrelsen

Styrelsens kontaktperson i ärendet är Mikael Sten, ledamot i bostadsrättsföreningen och
fastighetsansvarig tel: 070-399 28 10