Hösten är här och vi hoppas att alla haft en skön sommar.

Styrelsen har haft sitt första styrelsemöte efter sommaruppehållet och startar nu höstens arbete med ny fördelning av ansvarområden. En fastighetsansvarig styrelseperson, som tar hand om felanmälningar i gemensamma utrymmen, finns nu i varje hus. Mikael Sten har fortsättningen endast hand om större reparationer enligt underhållsplanen. Ny garageansvarig och ny sekreterare har också påbörjat sina uppdrag i styrelsen. Se kontaktinformation på tavlan i entréerna och på hemsidan www.vasterblick.se under rubriken föreningen/Styrelsen.

Målning av trappuppgångar:

Under augusti månad har AJS Måleri AB målat om i våra entréer och trapphus, som de flesta säkert har märkt. Rent och snyggt blev det!

Cykelförråden:

Det är 5 år sedan vi gjorde en rensning i våra cykelrum. Vi planerar att under hösten rensa bort övergivna cyklar som står oanvända i cykelrummen. Mer information med datum och om tillvägagångssätt kommer från entreprenören.

Ventilationen:

För att ventilationen skall fungera optimalt behöver man dammsuga frånluftsdonen i badrum och klädkammare ett par gånger om året samt rengöra ev. byta filtret i köksfläkten då och då.