Slipning av entrégolv:

I början av augusti kommer Natursten & Trägolvs Specialisten att slipa golven i våra entréer, i hissar och på bottenvåningen vid trappan.

Grilla på balkongen:

Vår förening har ännu inte beslutat om något förbud vad gäller grillning på balkongerna. Vi rekommenderar att man använder elgrill eller möjligen gasolgrill och vädjar om att grillning sker med största möjliga hänsyn till grannarna. Blir grannarna störda kommer vi att tvingas införa ett förbud.  Tänk på brandrisken! Använd inte kolgrill!

Obehöriga personer:

Av säkerhetsskäl ber styrelsen alla att vara noga med att inte släppa in obehöriga i våra hus då det förekommit inbrottsförsök i förråden.