Årsavgifter:

I en avstämning som gjorts gällande HSB Brf Västerblicks årsavgiftsuttag, har det framkommit att det uppstått en avvikelse mellan andelstalen och den faktiska årsavgiften. Anledningen till avvikelsen har varit svårt att upptäcka, men troligtvis har det blivit något fel när föreningen bytte ekonomisk förvaltare för ca 5 år sedan.

I praktiken har det inneburit att alla medlemmar har betalat några kronor för mycket eller för lite varje månad, utifrån de andelstal som anger fördelningen av årsavgifterna mellan lägenheterna. De felaktiga summorna på avgiften spänner mellan en sänkning med 1,50:-/mån till en höjning med 32,50:-/mån. Styrelsen beklagar det inträffade och kommer att korrigera avgiften på avierna fr.o.m januari 2019.

 

/ Styrelsen