Hösten 2018:

Höstterminens styrelsearbete är i full gång efter en varm och lång sommar. Vi har nu i styrelsen en ny ledamot utsedd av HSB, Ulrika Arlekrans, som deltar i våra möten med expertis både ekonomiskt och juridiskt. Styrelsen kommer i höst att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor, energifrågor (ny energi-deklaration ska upprättas), ekonomifrågor (vid nästa omsättning i januari 2019 ämnar vi amortera på ett av våra lån), snöskottningsavtal samt underhåll enligt vår upprättade underhållsplan.

Styrelsen har under sommaren tagit hjälp av HSB - ekonomi och analys med att utreda en uppkommen differens mellan andelstal och avgifter, något som framkommit vid revisionerna de senaste åren. Arbetet med detta har resulterat i små ändringar i avgiften, med början i januari, vilket redovisats i Infoblad nr 4, som delats ut till samtliga medlemmar i respektive brevlåda den 5 oktober.

Invadering av insekter:

Vi har varit i kontakt med Anticimex angående de insekter som invaderat våra lägenheter och gemensamhetsutrymmen i sommar. De har blivit identifierade som Snedstreckad ekstyltmal, som är utomhuslevande på våra ekar och inget skadedjur. De kan dock ta sig in och då ibland i större mängder, sätter sig gärna i taket. Dammsug upp dem och ta ut dammsugarpåsen, frys påsen någon dag, innan du slänger den, så att de inte förökar sig i påsen, skriver Madelene på Anticimex kundservice. Filter i ventilationen i källarförråden kommer att installeras.

Ägarbyten:

I sommar har 6 lägenheter bytt ägare, nämligen 232, 121, 114, 331, 322 och 363. Vi kan konstatera att lägenheterna fortfarande, trots rådande marknad, är lättsålda och försäljningspriserna står sig relativt bra.

Parkering:

Det finns lediga platser i garaget för 734 kr/mån och på gatan för 300 kr/mån. Kontakta Margareta Ölmedal Sten om du är intresserad av att hyra plats för din bil inför vintern.

Entréer:

Stengolven i entréerna och i hissarna har blivit upprustade till nyskick under sommaren.

Styrelsen