StyrelsenFörhandsinformation OVK:

Obligatorisk Ventilations Kontroll ska i flerfamiljshus genomföras vart 6:e år enligt lag.  Kontrollen kommer i vår förening att genomföras den 3 - 5 september 2019.  Den 3:e september med början på K-gatan 15, den 4:e september på K-gatan 17 och den 5:e september i K-gatan på 19.  Styrelsen ska under dessa dagar ha möjlighet att komma in i din lägenhet. Vet du, redan nu, att du inte är hemma måste det finnas en nyckel i ”tuben” eller hos en granne!  Anteckna gärna datum redan nu! Mer information om OVK-dagarna kommer i brevlådorna i augusti!

Nya filter:

Föreningen har delat ut nya filter till köksfläkten och radiatorerna. Filtren skall vara bytta före OVK-dagarna!

Balkongmarkis:

För att sätta upp markis på sin balkong krävs i framtiden tillstånd av styrelsen. Blankett med regler och medgivande kan rekvireras av styrelsen.

Grillning på balkongen:

Vår förening anmodar el- eller möjligen gasol-grill och vädjar att grillning sker med största möjliga hänsyn till grannarna. Blir grannarna störda kommer vi att tvingas införa ett förbud. Använd inte kolgrill på balkongen! Tänk på brandrisken!

En riktigt skön sommar  önskar styrelsen