Hösten är här och styrelsen arbetar fortlöpande  med följande ärenden:

OVK: Nu skall ventilationen i våra hus fungera optimalt efter att rengöring av samtliga ventilationskanaler och inställningar av don och kåpor genomförts under oktober månad.

Stulen fasadbelysning: En del har säkert märkt har vi i september blev bestulna på 6 fasadarmaturer vid entrén på 17 och 19. Vi lyckades, efter lite sökande, hitta likadana lampor och beställde nya, men det var lång leveranstid. Nu kommer vägglamporna på plats inför höstmörkret.

Fornkullen: Vi har råkat ut för att ”bosättningar” i omgångar sätts upp på Fornkullen, vår ”bakgård”!  Värst är att det eldas med öppen eld, med tanke på brandrisken, och att vedröken ligger tjock.  Väldigt tråkigt och oroande. Styrelsen har varit i kontakt med stadsdelsförvaltningen, som tar problemet på största allvar. Polisen är inkopplad och avhysning kommer att ske enligt löfte. Vi hoppas slippa bosättningar i framtiden.

Garage: Det finns garageplatser att hyra inför kommande vinter! Garaget är beläget tvärs över Kirunagatan och en plats kostar 734:-/mån. Kontakta parkeringsansvarig på hemsidan eller någon i styrelsen om du vill hyra plats i garaget! På gatan är, i nuläget, alla våra parkeringsplatser uthyrda!

Fria utrymningsvägar: Mattor, skor och skrymmande saker som barnvagnar, cyklar och rollatorer får på inga villkor finnas utanför lägenhetsdörrarna i etagehallarna! Detta är ett krav från försäkringsbolag och brandskyddsmyndighet. Kan orsaka att en brand får fäste och eventuell utrymning försvåras.

Kodlåsen: På förekommen anledning vill vi påminna om att koden ska fungera hela dygnet! Detta beslutade vi om förra hösten efter oro och ängslan i 17. Vi informerade i ärendet på Infoblad 6 2018. Utryckningsfordon behöver komma in i fastigheterna vid larm även under natten! Detta gäller i alla tre husen!

Styrelsen