Julhelgens sopsortering: Med tanke på helgdagarna behöver vi ha överseende med att våra sopkärl kanske inte blir tömda på rätta dagar. Vänta med att lägga ut julpapper och kartonger tills kärlen är mindre fulla.

Anhöriglista: Vi vill påminna om den anhöriglista styrelsen upprättat tidigare. Tycker du att det skulle vara tryggt att styrelsen har anhöriguppgifter i händelse av att något skulle inträffa? Lämna i så fall uppgifter med namn på anhörig person, släktskap och telefonnummer i styrelsens brevlåda. Nyckel i tuben är alltid att rekommendera.

Nyårsraketer: Tänk på att det INTE är tillåtet att skjuta upp nyårsraketer på våra gårdar eller från våra balkonger. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR