Nytt år nya möjligheter 2020

Årsmöte

Styrelsen beslutade vid sitt första möte för året att årsmötet skall hållas v. 17 onsdagen den 22 april 2020.

Kallelse till föreningsstämma

Enligt stadgarna § 16 ska kallelse till årsmötet delas ut 2 - 6 veckor före årsmötesdatum d.v.s. under v.11 - v.15.

Motioner

Enligt stadgarna § 15 skall medlem, som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Radonmätning

Under våren kommer vi att genomföra en radonmätning i våra fastigheter. De lägenhetsinnehavare som involveras i mätningen har fått särskild information. Syftet med radonmätningen är att säkerställa att vi har mätvärden som inte påverkar vår hälsa negativt!

 

Styrelsen