God fortsättning på det nya året 2022

 

Årsmötet:

Styrelsen har beslutat att årsmötet kommer att hållas v.17 onsdagen den 27 april 2022 mellan kl. 19.00-21.00. Vi har bokat Pelarsalen i Medborgarhuset Trappan och hoppas på ett fysiskt möte detta år.
Kallelsen: Enligt stadgarna § 16 ska kallelse till årsmötet delas ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före årsmötet d.v.s. under perioden v.11 till v.15.
Motioner: Enligt stadgarna § 15 ska medlem, som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta före februari månads utgång i styrelsens brevlåda eller via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vinterväghållning:

Vi har i år tecknat avtal med en ny entreprenör för skottning och sandning av våra trottoarer och gårdar. Hoppas på ett bättre resultat än tidigare år. Vi har instruerat dem att inte skotta grusplanen vid cykelställen då mycket av gruset tidigare år hamnat på gräsmattan.

Påminnelse Fria utrymningsvägar:

Mattor, skor och skrymmande saker som barnvagnar, cyklar och rollatorer får inte finnas utanför lägenhetsdörrarna i etagehallarna! Detta är ett krav från försäkringsbolag och brandskyddsmyndighet. Kan orsaka att en brand får fäste och eventuell utrymning försvåras.

 

Styrelsen