Att bo i bostadsrätt.

Det finns 3 stora boendeformer: hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt.

Att bo i en bostadsrättslägenhet har många fördelar men kräver också egen insats, solidaritet och medbestämmande. En bostadsrätt kan du när som helst sälja, överlåta eller ärva. Som medlem i en bostadsrättsförening bor du till självkostnad och du måste vara beredd på att hjälpa till för att hålla kostnaderna nere.

Mer information, tips och råd som underlättar för dig som boende i vår förening finner du i broschyren Välkommen till BRF Västerblick 1.

Vad är en bostadsrättsförening?

Vår bostadsrättsförening VÄSTERBLICK 1 är en ekonomisk förening. Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet. Föreningen äger hela fastigheten. Du har rätt att nyttja lägenheten så länge du fullgör dina skyldigheter mot föreningen.

Föreningen har en styrelse som företräder föreningen och ansvarar för alla löpande ärenden. Styrelsen utses varje år på årsstämma.

Vilken försäkring behöver jag?

Brf. har en fastighetsförsäkring. Själv måste du teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Här kan man läsa om hemförsäkringar och även jämföra priser mellan olika bolag: konsumentservice.se/hemforsakring

Till vad går avgiften?

Du betalar varje månad en avgift till föreningen för täckande av alla gemensamma utgifter, som låneräntor, amorteringar, driftskostnader, skatter, försäkringar, reparationer och underhåll.

Kan jag sälja min bostadsrätt?

Du kan när du vill sälja din bostadsrätt, den kan även ärvas eller överlåtas. Köp och försäljning av bostadsrätt ska göras skriftligen och delges styrelsen samtidigt som du och köparen ansöker om utträde respektive inträde som medlem i föreningen. Om köparen inte beviljas medlemskap är köpet ogiltigt.

Reparationer och underhåll?

Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din lägenhet, föreningen svarar för rörstammar, trapphus, hiss, fasader, yttertak och dylikt.

Stadgar

Det finns flera lagar för bostadsrättsföreningar. Föreningen har dessutom stadgar som finns registrerade hos Bolagsverket. Varje medlem har fått ett exemplar av stadgarna vid kontraktsskrivningen.

Pantsättning av bostadsrätt

Bostadsrättshavare har möjlighet att pantsätta bostadsrätten som säkerhet för lån. Föreningen ska underrättas och ska göra en notering om pantsättning i lägenhetsförteckningen.

 

Läs mer

Här kan man läsa om att bo i bostadrätt och om drift av bostadsrättföreningar.
Bo bättre

Här kan man läs om att äga och sköta fastighet
Fastighetsägarna