Nytt år nya möjligheter 2020

Årsmöte

Styrelsen beslutade vid sitt första möte för året att årsmötet skall hållas v. 17 onsdagen den 22 april 2020.

Kallelse till föreningsstämma

Enligt stadgarna § 16 ska kallelse till årsmötet delas ut 2 - 6 veckor före årsmötesdatum d.v.s. under v.11 - v.15.

Motioner

Enligt stadgarna § 15 skall medlem, som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Radonmätning

Under våren kommer vi att genomföra en radonmätning i våra fastigheter. De lägenhetsinnehavare som involveras i mätningen har fått särskild information. Syftet med radonmätningen är att säkerställa att vi har mätvärden som inte påverkar vår hälsa negativt!

 

Styrelsen

Julhelgens sopsortering: Med tanke på helgdagarna behöver vi ha överseende med att våra sopkärl kanske inte blir tömda på rätta dagar. Vänta med att lägga ut julpapper och kartonger tills kärlen är mindre fulla.

Anhöriglista: Vi vill påminna om den anhöriglista styrelsen upprättat tidigare. Tycker du att det skulle vara tryggt att styrelsen har anhöriguppgifter i händelse av att något skulle inträffa? Lämna i så fall uppgifter med namn på anhörig person, släktskap och telefonnummer i styrelsens brevlåda. Nyckel i tuben är alltid att rekommendera.

Nyårsraketer: Tänk på att det INTE är tillåtet att skjuta upp nyårsraketer på våra gårdar eller från våra balkonger. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR