Sommaren är här!

Vi hoppas att vaccineringen fortskrider och att samhället kan öppnas upp mer och mer. Ta väl hand om varandra under tiden!

Grillning på balkongen:

Vi förordar el- eller gasolgrill och vädjar om att grillning sker med största möjliga hänsyn till grannarna. Använd alltså inte kolgrill på balkongen. Tänk på brandrisken!

Ventilationsfilter:

I höst är det 2 år sedan vi gjorde en ventilationskontroll och i samband med detta bytte filter i våra radiatorer/element. Det är alltså dags att byta igen nu till hösten 2021. Styrelsen kommer att köpa in filtren i september månad och dela ut i samtliga lägenheter.
Vill man byta filter oftare än vartannat år, finns information om filterköp på hemsidan under rubriken ”Boende”: www. vasterblick.se

Tätningslist fönster:

I samband med vårens fönstertvätt upptäcker många att tätningslisten måste bytas ut! En list som passar bra är: Tätningslist EPDM-Gummi, art nr: 34-412, 5x8x200mm. Finns att köpa / beställa på Clas Ohlsson. Mer information om byte av tätningslist finns också det på hemsidan under rubriken ”Boende”!

Styrelsen önskar alla en skön sommar!

Årsmötet genomfördes den 28 april:

Protokollet kommer att sättas upp i entréerna, enligt stadgarna senast den 19 maj.
Det läggs även ut på vår hemsida tillsammans med årsredovisningen. www.vasterblick.se . Efter upprop stod det klart att 26 personer deltog i det digitala mötet. Plattformen vi hade valt fungerade bra utan nämnvärda störningar!

Håll i, håll ut:

En medlem i föreningen begärde ordet efter årsmötet för att påminna om att pandemin ännu inte är över! Tack för det fina sätt budskapet framfördes på!
Respektera varandra och tänk på att hålla avstånd när vi möts i entréer och i hissar!

Tvättstugorna:

Tyvärr måste vi påminna om att tvättstugorna endast får brukas av medlemmar i vår förening. Bokning av tvättid kan bara ske med den låsbara ”tvättplutt” som har ditt lägenhetsnummer och som låses fast på bokningstavlan i entrén.

Bränder på Fornkullen:

En medlem har rapporterarat till styrelsen att det förekommer anlagda bränder under dagtid i skogsområdet på Fornkullen. Ett gäng ungdomar från närbelägen skola har observerats i området vid tidpunkten för bränderna. Styrelsen har tagit tag i saken och anmält till polisen för vidare åtgärder.

Styrelsen