Välkommen till årsmötet onsdagen den 24 april 2019:

Kallelsen delades ut i samtliga brevlådor den 25 mars 2019.

Skyltskåpen:

Vi har, under vårvintern, renoverat våra skyltskåp i entréerna med ny klisteryta och nya skruvar för att kunna stänga skåpen! Observera att skåpen är till för den information, som styrelsen är ålagd att anslå på anslagstavlan, samt för styrelsens aktuella, viktiga meddelanden om trivsel- och ordningsregler i vår bostadsrättsförening! Som medlem är man skyldig att hålla sig informerad om det som finns anslaget i skåpen. Har du svårt, av någon anledning, att ta del av informationen, kontakta någon i styrelsen så ordnar vi så att du får den i din egen brevlåda! All information finns även utlagd på www.vasterblick.se

Observera att skåpen inte är till för medlemmars missnöjesyttringar! Det har hänt att ett skåp blivit uppbrutet och informationen nerkladdad med protester! Är man missnöjd med något vill vi väldigt gärna bli kontaktade på annat sätt!

Anhöriglista:

Vi vill påminna om den anhöriglista styrelsen upprättat tidigare. Tycker du att det skulle kännas tryggt att styrelsen har anhöriguppgifter i händelse av att något skulle inträffa? Lämna i så fall uppgifter med namn på anhörig person, släktskap och telefonnummer i styrelsens brevlåda.

Garaget:

Det finns lediga platser i garaget för 734 kr/mån. Det finns även just nu en plats ledig på gatan för 300:-/mån. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller någon annan i styrelsen om du är intresserad av att hyra bilplats.
Styrelsen

 

Styrelsen

God fortsättning på det nya året! Styrelsen har, efter välbehövligt juluppehåll, haft ett första styrelsemöte för terminen och informerar nu om följande:

Årsmötet 2019:

Äger rum onsdagen den 24 april. Anteckna gärna datum i almanackan. Kallelsen till årsmötet kommer i brevlådorna enl. stadgarna tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före utsatt datum. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda före den sista februari och lämnas skriftligen i föreningens brevlåda eller via e-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nya hisstelefoner:

En besiktning gjorde styrelsen uppmärksam på att larmtelefonerna i våra hissar var omoderna och fungerade dåligt! Nya, moderna, larmtelefoner har därför installerats i alla tre hissarna under v.2 2019!

Dyra hisstopp:

Ett hisstopp, den 8 jan förorsakat av att ”korgdörren blockerats av hyresgäst” enl. Otis, kostade föreningen 2.300 :-! Tänk på att aldrig hålla hissdörren öppen med våld! Måste man tillfälligt stoppa hissen kan man i undantagsfall hålla för sensorn en kort stund!

Energisparande åtgärder:

Styrelsen vädjar om att vi alla hjälps åt att hålla nederkanten vid entrédörren snö-, grus- och isfri så att dörren inte blir stående öppen. Vi har också blivit rekommenderade av energiexpert att sänka värmen på elementen i trapphus och i entréerna. Ändra alltså inte inställd temperatur på radiatorerna.

Amortering banklån:

I samband med att ett av våra banklån omförhandlades i början av januari gjordes en extra amortering med 4 milj kr. Mer information om föreningens ekonomi på årsmötet!

 

Styrelsen

Utförda trivsel och trygghetsåtgärder:

1.  Portkoderna på K-gatan 17 och 19 ska nu fungera dygnet runt, vilket det redan gör på 15. Detta för att ambulans och annan utryckningspersonal ska kunna komma in även på natten.

2.  Ett filter har installerats i våra förrådsutrymmen för att minska risken för fler insektsinvasioner, som den som inträffade i somras.

3.  Nya avtal har tecknats gällande snöröjningen och takskottning för kommande vinter. Styrelsen hoppas nu att skottningen och halkbekämpningen kommer att utföras på ett proffsigare sätt, än de två senaste vintrarna, då vi var mycket besvikna på hur uppdraget utfördes.

Julhelgens sopsortering:

Julklappspapper och omslagspapper sorteras väl hopvikt i kärlet för kartong och wellpapp. Med tanke på helgdagarna behöver vi ha överseende med att våra sopkärl kanske inte blir tömda på rätta dagar. Vänta med att lägga ut julpapper och kartonger tills kärlen ser mindre fulla ut.

Nyårsraketer:

Tänk på att det INTE är tillåtet att skjuta upp nyårsraketer på våra gårdar eller från våra balkonger.