God fortsättning på det nya året! Styrelsen har, efter välbehövligt juluppehåll, haft ett första styrelsemöte för terminen och informerar nu om följande:

Årsmötet 2019:

Äger rum onsdagen den 24 april. Anteckna gärna datum i almanackan. Kallelsen till årsmötet kommer i brevlådorna enl. stadgarna tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före utsatt datum. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda före den sista februari och lämnas skriftligen i föreningens brevlåda eller via e-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nya hisstelefoner:

En besiktning gjorde styrelsen uppmärksam på att larmtelefonerna i våra hissar var omoderna och fungerade dåligt! Nya, moderna, larmtelefoner har därför installerats i alla tre hissarna under v.2 2019!

Dyra hisstopp:

Ett hisstopp, den 8 jan förorsakat av att ”korgdörren blockerats av hyresgäst” enl. Otis, kostade föreningen 2.300 :-! Tänk på att aldrig hålla hissdörren öppen med våld! Måste man tillfälligt stoppa hissen kan man i undantagsfall hålla för sensorn en kort stund!

Energisparande åtgärder:

Styrelsen vädjar om att vi alla hjälps åt att hålla nederkanten vid entrédörren snö-, grus- och isfri så att dörren inte blir stående öppen. Vi har också blivit rekommenderade av energiexpert att sänka värmen på elementen i trapphus och i entréerna. Ändra alltså inte inställd temperatur på radiatorerna.

Amortering banklån:

I samband med att ett av våra banklån omförhandlades i början av januari gjordes en extra amortering med 4 milj kr. Mer information om föreningens ekonomi på årsmötet!

 

Styrelsen

Utförda trivsel och trygghetsåtgärder:

1.  Portkoderna på K-gatan 17 och 19 ska nu fungera dygnet runt, vilket det redan gör på 15. Detta för att ambulans och annan utryckningspersonal ska kunna komma in även på natten.

2.  Ett filter har installerats i våra förrådsutrymmen för att minska risken för fler insektsinvasioner, som den som inträffade i somras.

3.  Nya avtal har tecknats gällande snöröjningen och takskottning för kommande vinter. Styrelsen hoppas nu att skottningen och halkbekämpningen kommer att utföras på ett proffsigare sätt, än de två senaste vintrarna, då vi var mycket besvikna på hur uppdraget utfördes.

Julhelgens sopsortering:

Julklappspapper och omslagspapper sorteras väl hopvikt i kärlet för kartong och wellpapp. Med tanke på helgdagarna behöver vi ha överseende med att våra sopkärl kanske inte blir tömda på rätta dagar. Vänta med att lägga ut julpapper och kartonger tills kärlen ser mindre fulla ut.

Nyårsraketer:

Tänk på att det INTE är tillåtet att skjuta upp nyårsraketer på våra gårdar eller från våra balkonger.

 

 

Hösten 2018:

Höstterminens styrelsearbete är i full gång efter en varm och lång sommar. Vi har nu i styrelsen en ny ledamot utsedd av HSB, Ulrika Arlekrans, som deltar i våra möten med expertis både ekonomiskt och juridiskt. Styrelsen kommer i höst att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor, energifrågor (ny energi-deklaration ska upprättas), ekonomifrågor (vid nästa omsättning i januari 2019 ämnar vi amortera på ett av våra lån), snöskottningsavtal samt underhåll enligt vår upprättade underhållsplan.

Styrelsen har under sommaren tagit hjälp av HSB - ekonomi och analys med att utreda en uppkommen differens mellan andelstal och avgifter, något som framkommit vid revisionerna de senaste åren. Arbetet med detta har resulterat i små ändringar i avgiften, med början i januari, vilket redovisats i Infoblad nr 4, som delats ut till samtliga medlemmar i respektive brevlåda den 5 oktober.

Invadering av insekter:

Vi har varit i kontakt med Anticimex angående de insekter som invaderat våra lägenheter och gemensamhetsutrymmen i sommar. De har blivit identifierade som Snedstreckad ekstyltmal, som är utomhuslevande på våra ekar och inget skadedjur. De kan dock ta sig in och då ibland i större mängder, sätter sig gärna i taket. Dammsug upp dem och ta ut dammsugarpåsen, frys påsen någon dag, innan du slänger den, så att de inte förökar sig i påsen, skriver Madelene på Anticimex kundservice. Filter i ventilationen i källarförråden kommer att installeras.

Ägarbyten:

I sommar har 6 lägenheter bytt ägare, nämligen 232, 121, 114, 331, 322 och 363. Vi kan konstatera att lägenheterna fortfarande, trots rådande marknad, är lättsålda och försäljningspriserna står sig relativt bra.

Parkering:

Det finns lediga platser i garaget för 734 kr/mån och på gatan för 300 kr/mån. Kontakta Margareta Ölmedal Sten om du är intresserad av att hyra plats för din bil inför vintern.

Entréer:

Stengolven i entréerna och i hissarna har blivit upprustade till nyskick under sommaren.