Årsmötet 2023:

37 medlemmar varav 4 med fullmakt deltog vid årsmötet den 26 april i Pelarsalen på Trappan. Årsmötesprotokollet hängs upp i entréerna senast den 17 maj enligt stadgarna. Årsredovisning, protokoll och presentation av nya styrelsen kommer upp i entréer och på hemsidan vasterblick.se

Sophantering:

Kärlen kommer att få nya tydligare märkningar inom kort.
Kärlen töms inte om innehållet är felsorterat. Dyra extrakostnader tillkommer om vi måste begära extratömning.
Tidningar, pappförpackningar (skall plattas till), wellpapp, glas, metall- och plastförpackningar har egna tunnor som är märkta på locket.
Observera att grovsopor som möbler, uttjänta elektriska apparater, stora skrymmande kartonger och miljöfarligt avfall INTE får läggas i kärlen utan lägenhetshavaren måste själv ombesörja frakt till Lövsta återvinningsstation. Läs mer på vår hemsida Västerblick - Sophantering (vasterblick.se)

Påminner IGEN om fria utrymningsvägar:

Mattor, skor, soppåsar och skrymmande saker som barnvagnar, cyklar och rollatorer får PÅ INGA VILLKOR finnas utanför lägenhetsdörrarna i etagehallarna! Detta är ett krav från försäkringsbolag och brandskydds-myndighet. Kan orsaka att en brand får fäste och eventuell utrymning försvåras.

Styrelsen