Hushållssopor och källsortering

Sopsorteringsguide

Här hittar du en sopsorteringsguide att ladda ner. 
Längre ner på sidan finns länkar till information om sophantering.


Observera särskilt:

  • Kartonger skall slås samman eller skäras sönder för att inte ta för stor plats.
  • Lägg aldrig färgat glas i kärlet för ofärgat. En färgad flaska förstör allt vid smältningen.
  • Endast batterier skall läggas i batteriholken.
  • Kärlen för plast är till för plastförpackningar. Inte t.ex. plastleksaker och liknande.
  • Var noga med att slänga saker i rätt kärl. Släng t.ex. inga plastpåsar i kärlen för glas.

Grovsopor

Grovavfall lämnas på Återvinningscentral Lövsta

Läs mer

Stockholms stad har en informativ hemsida med sorteringsguide, råd och tips för sopsortering. Om du är osäker på hur något ska sorteras så kan du även söka på över 1000 olika slags sopor och läsa mer om hur de ska sorteras. Du hittar även öppettider för återvinningscentraler och Mobila miljöstationen.

En annan bra sida om sopor och sophantering är Sopor.nu

Till Sopor.nu