Hösten är här och vi hoppas att alla haft en skön sommar.

 

Fasadrenovering:

Under senhösten 2023 och under 2024 kommer en större fasadrenovering att genomföras på våra fastigheter av Eskilstuna Byggfog AB. Detta för att komma ifrån de fuktskador, som uppstår då fogarna har torkat och behöver bytas ut. De kommer att resa ställningar på husen och ställa ut arbetsbodar. Exakta datum ännu inte bestämt.

Filter till radiatorerna:

Styrelsen köper in nya filter till samtliga radiatorer/element under hösten. Vi kommer att dela ut dem utanför lägenhetsdörrarna och ber alla att byta ut filtren så snart som möjligt. Detta för att upprätthålla en god ventilation i husen. Instruktioner hur man gör inns på de nya filtren. Behöver du ändå hjälp med bytet kan du höra av dig till någon i
styrelsen som bor i ditt hus.

Elstöd:

Vår förening har ansökt om och fått ett elstöd på 48157: - utbetalt den 21 juni.

För allas trevnad, hur gör vi med julgranar i år?

Styrelsen har för avsikt, även i år, att köpa in julgranar till våra 3 gårdar lagom till 1: a advent. Detta förutsätter dock att det finns några personer, helst i varje hus, som kan tänka sig att sätta i belysning och resa upp granen. Våra trädgårdsgrupper, som gjort detta tidigare år, finns inte längre kvar. Meddela gärna om du är villig och kan hjälpa till.

Styrelsen