Årsmötet 2024: 25 medlemmar varav 2 med fullmakt deltog vid årsmötet den 24 april i Pelarsalen på Trappan. Årsmötesprotokollet kommer upp i entréerna senast den 17 maj enligt stadgarna. Presentation av nya styrelsen kommer efter konstituerande möte den 7 maj.

Fasadrenoveringen klar: Fasadrenoveringen klar sedan den 15 mars. Slutbesiktningen gjordes den 9 april. Några små anmärkningar kommer att åtgärdas snarast. Styrelsen tackar för tålamodet med eventuella störningar under arbetets gång.

Information skötsel av parkeringsplats på gatan: Snön har i vinter orsakat en del undringar och missförstånd om hur våra parkeringsplatser sköts. För allmän kännedom vill styrelsen klargöra: Medlem, som hyr en parkeringsplats på gatan har, enligt upprättat kontrakt, skyldighet att själv skotta snö och rensa ogräs på sin plats. Avtalen vi har gällande skötsel av platserna, vinter som sommar, omfattar endast föreningens tre besöksplatser nr 5, 12 och 16. På dessa platser får man parkera högst en timme utan särskilt tillstånd. Tillfälligt tillstånd utfärdas av styrelsen.

Hissdörrarna: Hissdörrarna får inte absolut INTE hållas uppe med våld i väntan på fler passagerare eller av annat skäl. Hissen stannar och går visserligen i gång av sig själv efter ca en halv timme, men en onödig utryckning kostar föreningen tusenlappar.

Trygghet: Påminner igen om att inte släppa in okända personer, som ringer på porttelefonen, eller följer med in i porten!

Tack för hjälpen: Styrelsen vill rikta ett stort tack till dem som hjälpt till att skotta bort snövallarna på våra gårdar under vintern som gått! Det är så trevligt att fler engagerar sig i vår utemiljö. Nu ser vi fram emot sommaren!

 

Styrelsen