Summering av året 2023: Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten på Trappan. 6 protokollförda byggmöten med entreprenören Eskilstuna Byggfog AB och projektledaren Anders Köhler från 1969 projektledning AB gällande fasadrenoveringen har utöver detta hållits under hösten.

Ägarbyten/andrahandsuthyrningar: 4 lägenheter har under året bytt ägare varav en har överlåtits som gåva. Trots rådande läge står sig värderingen av våra lägenheter bra. I nuläget är 5 lägenheter uthyrda i andra hand.

Barnvagnrummen: Barnvagnsrummen har rensats från skräp och kvarlämnade saker. Allt kvarlämnat ”skräp” är kört till Lövsta ÅVC, en del för återbruk.

Hissarna: Viktigt!! Vi måste hjälpas åt och tänka på att hissdörren INTE får hållas öppen med våld. Senast kostade en reparation 39 792 kr i hus 2 Kirunagatan 17. Behöver man hålla dörren öppen en längre stund håller man i stället för sensorn tillfälligt.

När julen är över: Släng inte julgranarna på Fornkullen. De används som ved av camparna på kullen. Lämna i stället granen till en återvinningscentral eller uppe i Vällingby. Information om datum för återlämning i Vällingby kommer att sättas upp i hissarna.

Julhelgens sopsortering: Kom ihåg att sortera julklappspapper som papper och julklappssnören i hushållssoporna samt platta till kartonger. Vi får ha överseende med att våra sopkärl kanske inte blir tömda på rätta dagar under julhelgen. Vänta med att slänga julpapper och kartonger tills kärlen är mindre fulla.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2024


Kom ihåg att blåsa ut brinnande ljus om du lämnar hemmet! En brandsläckare eller brandfilt är en bra försäkring om olyckan skulle vara framme.