ÅRSMÖTET DEN 27 APRIL PÅ MEDBORGARHUSET TRAPPAN:

Glädjande nog kunde vi träffas fysiskt i år. 39 medlemmar varav 6 med fullmakt deltog vid årsmötet i Pelarsalen på Trappan. I år blev hela fem nya personer invalda i styrelsen, vilket gläder oss mycket. Presentation av nya styrelsen kommer upp i entréer och på hemsidan www.vasterblick.se. Årsmötesprotokollet kommer att hängas upp i entréerna senast den 18 maj enligt stadgarna. Årsredovisning och protokoll kommer även att finnas på hemsidan.

TRIVSEL:

Grillning: Vi förordar el- eller gasolgrill på balkongen och vädjar om att grillning sker med största möjliga hänsyn till grannarna. Alltså inte kolgrill på balkongen. Tänk på brandrisken!
Rökning: Styrelsen har fått klagomål gällande fimpar som kastas ut från balkongerna. Fimparna hamnar i många fall på balkongen under, vilket inte är så trevligt. Tänk på dina grannar och ordna med askkopp om du röker på din balkong! Sanering i naturen är förenat med extra kostnader för föreningen. Rökning i trapphusen och i våra gemensamma utrymmen är inte tillåtet då det finns personer som är allergiska.
Inglasning: Frågan om våra balkonger kan/får glasas in kommer åter igen upp inför sommarhalvåret. Detta är en åtgärd som kräver bygglov. Vi har fått avslag från Stockholm Stad vid tidigare ansökningar. Så tyvärr, inglasning av balkongerna är något som inte kan göras i vår förening.

Styrelsen