Månadsavgiften:

I oktober månad 2022, tog styrelsen beslut om att inte höja avgiften i föreningen för verksamhetsåret 2023, vilket informerades om på Infoblad nr 5: 22-10-14. Finns att läsa på www.vasterblick.se under nyheter i huvudmenyn.

Det ekonomiska läget har, som alla säkert vet, inte förbättrats sedan dess. Styrelsen har nu beslutat budgeten inför nästa år. Tyvärr ser vi oss nödsakade att på grund av höjda räntor, fjärrvärme- och vattenavgifter samt elkostnader höja avgiften med 10% från och med januari månad 2024.

Behovet av att höja avgiften föranleds också av att kostnaden för nödvändigt underhåll ökar allteftersom åren går. HSB administrerar höjningen på avierna inför 2024.

En höjning med 10% per månad blir i kronor räknat:

365 kr för 1: orna
439 kr för 2: orna
546 kr för 3: orna
609 kr för 4: orna

Styrelsen