Årsmötet kommer att genomföras den 22 april!

Enligt lag ska årsmötet hållas före halvårsskiftet men ingen vet hur Coronasituationen ser ut längre fram i vår!

Styrelsens har därför beslutat att genomföra årsmötet det datumet som står i kallelsen, men undvika det fysiska mötet

Enl. HSB:s rekommendation har vi valt att hålla digital stämma med telefonkonferens:
De medlemmar, som önskar delta i stämman ringer upp, kl. 19.00 den 22 april,   till angivet telefonnummer och anger därefter en kod.

Telefonnummer och kod har delats ut till medlemmar i postlådorna. Kontakta styrelsen om ni saknar informationen.

1. Ring telefonnummer (vänta på svar)

2. Ange sedan kod följt av #

Stämman genomförs enl. utskickad föreslagen dagordning men med upprop för att pricka av deltagare i röstlängden.

 

Styrelsen