Vill du skaffa en markis till balkongen finns ett avtal, som ska godkännas av styrelsen, innan arbetet utförs. Avtalet går att ladda ner HÄR!

Om din lägenhet redan har en markis på balkongen finns ett avtal som skrivits mellan styrelsen och dig som medlem! Vid överlåtelse ska ansvaret för markisen, övergå till medlemmen som flyttar in. Det är säljaren som ska informera om detta. Om så inte sker kan bostadsrättsinnehavaren bli skyldig att montera bort markisen och återställa balkongen i samband med avflyttningen.