Det finns två olika lägenhetsnummer kopplade till din lägenhet.

Internt har vi vårt tresiffriga lägenhetsnummer bland annat för tvättstugorna. Numret finns på en liten skylt överst på lägenhetsdörren. Det lägenhetsnumret används i HSB:s medlemsregister och i styrelsens kommunikation med våra medlemmar!

Varje lägenhet har också, enligt lag, ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer. Den siffran finns hos Skatteverket/Lantmäteriet och används bl.a. av posten! Siffran talar om på vilket våningsplan din lägenhet är belägen och i vilken ordning räknat till vänster från trapphuset.

Läs mer

Närmare information och bakgrund kan man hitta hos Boupplysningen.