Telefoni

I lägenheterna finns tillgång till fast telefoni från Telia eller ip-telefoni via fiber från Stockholms Stadsnät.

Bredband

Lägenheterna är anslutna till internet med fiber från Stockholms Stadsnät och via kabel-TV från Com Hem.

Kostnaden för internetanslutning till Stockholms Stadsnät (700/700 Mbit) ingår i månadsavgiften. Till det kan man sedan ansluta ip-telefoni och/eller Tv. 

TV

De marksända kanalerna (TV1, TV2 och TV4) ingår i ett grundutbud från Com Hem som går att uppgradera till fler kanaler. Det finns också möjlighet till att få TV via Stockholms Stadsnät, de har avtal med Sappa och ViaSat.